Tuesday, 27 January 2009

Bhangara

ਪਨਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜਈ ਥਾ, ਉਤ੍ਵੀ ਪੰਚਾਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹੈ. ਓਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿਖ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਹਨ. ਪਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਭੰਗੜਾ ਕਰੋ. ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਓਕੀ ਬੈਸੰਤ ਖੁਸ਼ ਮਨਾਈ. ਭੰਗੜਾ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਨਾਚਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਭੰਗੜਾ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਢੋਲ ਤੇ ਕੈਨਸੀਆ ਵਜਿਆ. ਆਜ ਕਲ੍ਹ ਭੰਗੜਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਈਆ ਪੁੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਮ੍ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਈਨਗਲੈਨਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਦੇ ਸਨਸਾਰ ਖੁਸ਼ ਮਨਾਈ. ਵੀ ਹਿਪ ਹੋਪ ਭੰਗੜਾ ਸੰਗੀਤ ਸੈਮਪਲ ਪਸੰਦ ਹੈ.

No comments: